Privacy-statement Basic Yoga

logo BasicYoga FaceB avatar

Dit Privacy-statement Basic Yoga downloaden, klik hier!

Basic Yoga, gevestigd aan de Nijverheidsstraat 2 Wijk en Aalburg, is verantwoordelijk voor de verwerking vanpersoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
www.basicyoga.nl
postadres: Gansoyen 47 in Drongelen
+31612363259 

A. Biesheuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Basic Yoga. Zij is te bereiken via email of contactformulier, beiden hier te vinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Basic Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemminghebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email of contactformulier, beiden hier te vinden, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Basic Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Basic Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onzedienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten te kunnen leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Basic Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingenbesluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Basic Yoga) tussen zit.
Basic Yoga gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Joomla,programma waarmee websites worden gebouwd en onderhouden. Allebesluiten die betrekking hebben op het uiterlijk en inhoud van de website,inclusief het gastenboek, worden uitgevoerd door een daartoeaangewezen en gemachtigd persoon.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Basic Yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig isom de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wijhanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (Categoriën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia Maximaal 1 jaar nadat je gestopt bent
met yogales
voor de betaling en lesinformatie
Telefoonnummer Maximaal 1 jaar nadat je gestopt
bent met yogales
voor het contact over de lessen en betaling
E-mail adres Maximaal 1 jaar nadat je gestopt bent
met yogales
voor het eventuele contact over de betaling en lesinformatie

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Basic Yoga verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan eenwettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Basic Yoga gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Basic Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar email of contactformulier, beiden hier te vinden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Basic Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Basic Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email of contactformulier, beiden hier te vinden.

 

Privacy-statement Basic Yoga downloaden, klik hier!

(Deze Privacy-statement is mede tot stand gekomen door de Privacystatementgenerator van de Overheid)

Onze website maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies van of voor derden worden niet gebruikt. Tevens houden wij ons aan een Privacy statement, klik hiervoor en voor meer informatie over cookies op: meer informatie.